Kinderrechtentop: Ronde Tafel lhbti-jongeren

In november 2014 werd uitgebreid stilgestaan bij de 25ste verjaardag van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Daarom hield UNICEF een Kinderrechtentop in de Hooglandse Kerk in Leiden.

Namens COC Nederland organiseerde ik de Ronde Tafel Discussie over LHBTI-kinderrechten en bracht ik een
voorbereidende denktank bijeen, bestaande uit jongeren, partnerorganisaties, professionals en beleidsmakers.

De jongeren formuleerden de belangrijkste thema’s die hen bezighouden op school en in het dagelijks leven, de professionals spraken hun betrokkenheid uit ten aanzien van LHBTI-kinderrechten. De opbrengst was een inspirerende uitwisseling met belangrijke perspectieven voor de toekomst. Sterker nog: deze top vond een vervolg in de oprichting van de COC Youth Council!

Opdrachtgever: COC Nederland

 

Reacties zijn gesloten.