Strategisch partnerschap: aftrap voor samenwerking

Het ministerie van Buitenlandse Zaken selecteerde COC Nederland als één van de 25 maatschappelijke organisaties waarmee de minister van ontwikkelingssamenwerking voor de duur van vijf jaar een partnerschap aanging. In korte tijd moest er een document worden opgesteld dat denkrichtingen, doelstellingen, interventies en beoogde resultaten beschreef én dat voldeed aan de door het ministerie gestelde vorm- en inhoudseisen. Leuk klusje!

Ik bood inhoudelijk en procesmatig ondersteuning aan de programmamanager en teamleden, faciliteerde werksessies en zorgde voor de samenvatting en documentatie van gemaakte afspraken en doelstellingen. Het visiedocument dat ik op basis van onze werksessies en richtlijnen samenstelde, vormde het schriftelijk vertrekpunt voor een langdurige samenwerkingsrelatie tussen COC Nederland en het ministerie.

Opdrachtgever: COC Nederland

Reacties zijn gesloten.