Onderwijssymposium: leren door te doen

Hoe maak je een school tot een veilige leerplaats voor iedereen – en voor lhbti-leerlingen in het bijzonder? Als je mij een beetje kent, weet je inmiddels dat dat vraagstuk een van mijn professionele stokpaardjes is.
Hoe werk je aan een inclusief klimaat waarin het normaal is om jezelf te zijn? Waarin diversiteit de standaard is? Een klimaat dat alle ruimte biedt aan je twijfels bij het vinden van je identiteit? Dat uitnodigt tot openheid over je geaardheid?

Lees verder

Publicatie: waar begin je?

In vervolg op het dikke rapport Niet langer een Keuze heb ik met veel plezier een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de ‘publieksvriendelijke’ publicatie Waar begin je? Met leerlingen en leraren in gesprek over respect voor seksuele diversiteit.

Het is een kleurrijk boekje geworden, bedoeld om scholen en partners in het onderwijsveld te helpen nadenken over ondersteuning bij de verplichte aandacht voor seksuele diversiteit en zorg voor veiligheid voor àlle leerlingen.
Lees verder

Aandacht voor seksuele diversiteit: wat werkt?

Voor leerlingen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender zijn of een intersekse conditie hebben (lhbti-leerlingen) is het op school onveiliger dan voor andere groepen leerlingen, blijkt uit tal van onderzoeken. Slechts een kwart van de leerlingen zegt dat je het op school eerlijk kunt zeggen wanneer je seksuele oriëntatie afwijkt van de heteroseksuele norm.

De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit onderzocht welke factoren scholen stimuleren of hinderen om werk te maken van seksuele diversiteit binnen het kader van de zorg voor sociale veiligheid. Dat gebeurde in gesprekken met leraren, leerlingen en schoolleiders. Om de waarnemingen binnen de school te verrijken, ging ik op pad om het buitenperspectief in kaart te brengen: in een tiental interviews bundelde ik ervaringen van voorlichters, theatermakers, schoolbegeleiders, uitgevers van lesmateriaal en workshop-aanbieders.

Lees verder

Het verschil tussen porno en educatie

Zo is het leven van een zzp’er: het ene moment zit je nog thuis achter je laptop uitnodigingen te typen voor een bijeenkomst waarvan je niet weet of er wel mensen op af zullen komen, slechts een paar weken later maak je de geboorte mee van de COC Youth Council: een bruisende klankbordgroep van actieve LHBTI-jongeren, samengesteld uit middelbare scholieren, studenten en jonge ervaringsdeskundigen van 15 tot 35 jaar. Lees verder

Jongeren aan het woord: COC Youth Council

In aansluiting op de inspirerende Kinderrechtentop van UNICEF organiseerde ik samen met COC Nederland in het voorjaar van 2015 een aantal vervolgbijeenkomsten. Tenslotte waren er zoveel concrete thema’s, doelen en verbeterpunten op tafel gekomen, dat een enthousiaste groep jongeren hiermee nà de Kinderrechtentop verder aan de slag wilde. Dit resulteerde in de oprichting van de COC Youth Council.  Lees verder

Kinderrechtentop: Ronde Tafel lhbti-jongeren

In november 2014 werd uitgebreid stilgestaan bij de 25ste verjaardag van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Daarom hield UNICEF een Kinderrechtentop in de Hooglandse Kerk in Leiden.

Namens COC Nederland organiseerde ik de Ronde Tafel Discussie over LHBTI-kinderrechten en bracht ik een
voorbereidende denktank bijeen, bestaande uit jongeren, partnerorganisaties, professionals en beleidsmakers.

Lees verder