Vastgoedadvies voor scholen: een humanistisch perspectief

In het afgelopen jaar ondersteunde ik het bedrijf van Romy Schneider. Romy geeft huisvestingsadvies aan scholen en kinderopvang. Ik begrijp je verwondering: wat doet een humanisticus in vredesnaam met vastgoedzaken? Soms stelde ik precies die vragen, die maakten dat een gebouwenonderzoek niet alleen veiligheidseisen, maar ook het perspectief van de gebruiker meenam. Bij het presenteren van de resultaten zorgde ik, naast reguliere tekstredactie, dat de rapportage ook voor niet-ingewijden begrijpelijke taal bevatte. We schreven samen blogs en documentatie over verschillende onderwerpen, die uitnodigen tot energiebesparing en verduurzaming. Deze zomer hielden we “hei-dagen” voor bedrijfsontwikkeling en het opfrissen van Romy’s website. Blij met de samenwerking en trots op het resultaat!  

Meedenken over een uitvaart: de juiste vragen

Toen de 103-jarige oma van haar man op sterven lag, kreeg Eveline Oostdijk een bijzondere vraag van haar schoonouders: of ze, als het zover was, de uitvaart zou willen leiden.

Met een master humanistiek op zak en ruime ervaring in het onderwijs had Eveline zonder meer affiniteit met betekenisgeving en spreken voor een groep. Maar een afscheidsceremonie verzorgen – en dan ook nog voor een naaste, dat was nieuw voor haar. We spraken elkaar in de periode dat de oma haar laatste levensfase was ingegaan, over de betekenis van een goede ceremonie en de wensen of verwachtingen die hieraan ten grondslag kunnen liggen.

Lees verder

Onderwijssymposium: leren door te doen

Hoe maak je een school tot een veilige leerplaats voor iedereen – en voor lhbti-leerlingen in het bijzonder? Als je mij een beetje kent, weet je inmiddels dat dat vraagstuk een van mijn professionele stokpaardjes is.
Hoe werk je aan een inclusief klimaat waarin het normaal is om jezelf te zijn? Waarin diversiteit de standaard is? Een klimaat dat alle ruimte biedt aan je twijfels bij het vinden van je identiteit? Dat uitnodigt tot openheid over je geaardheid?

Lees verder

Sterfelijkheid en spiritualiteit: studenten aan het werk

In het voorjaar van 2018 was ik scriptiebegeleider van bachelorstudenten humanistiek. Zij bestudeerden uiteenlopende onderwerpen: van omgaan met sterfelijkheid tot spiritualiteit onder studenten tot de rol van normatieve professionalisering in het werk van pastores. Ik ondersteunde hen in het proces van onderwerpkeuze tot definitief onderzoeksverslag, waarbij mijn eigen expertise op het vlak van zingeving, levensbeschouwing en ritualisering én onderzoekservaring goed van pas kwam.

 

 

Netwerklunch: rituele opening

Regelmatig tref ik mijn collega’s van het lokale netwerk Bewust Leiden tijdens de maandelijkse lunch. We verwelkomen nieuwe gezichten, delen inspiratie en uitdagingen met elkaar, wisselen tips uit en proberen de wereld een beetje mooier te maken met onze diensten. Op uitnodiging van de initiatiefnemers mocht ik in het voorjaar van 2018 een bescheiden rituele bijdrage leveren. Een spannende opdracht…

 

Lees verder