Onderwijssymposium: leren door te doen

Hoe maak je een school tot een veilige leerplaats voor iedereen – en voor lhbti-leerlingen in het bijzonder? Als je mij een beetje kent, weet je inmiddels dat dat vraagstuk een van mijn professionele stokpaardjes is.
Hoe werk je aan een inclusief klimaat waarin het normaal is om jezelf te zijn? Waarin diversiteit de standaard is? Een klimaat dat alle ruimte biedt aan je twijfels bij het vinden van je identiteit? Dat uitnodigt tot openheid over je geaardheid?

Lees verder

Vrijwilligers aan het woord: vluchtelingen helpen

Zoals veel Nederlandse gemeenten kwam ook Utrecht in 2015 voor de taak te staan vluchtelingen en asielzoekers uit onder andere Syrië, Irak en Afghanistan (tijdelijk) te huisvesten. Deze extra opvang was hard nodig door de acute toename van het aantal mensen dat huis en haard moest verlaten. Opvallend veel burgers meldden zich aan om vrijwillig iets te doen met of voor deze groep vluchtelingen en asielzoekers. Dat varieerde van eenmalige acties, zoals bijvoorbeeld kledinginzameling of etentjes, tot langduriger inzet zoals het geven van taallessen. 

In opdracht van een aantal samenwerkende Utrechtse vrijwilligersorganisaties voerde ik met collega Bart Mijland een verkennend onderzoek uit naar de vrijwillige inzet van deze burgers. Welke beweegredenen hadden zij om actief te worden in de noodopvang en wat is er nodig om hun enthousiasme voor de toekomst te behouden?

Lees verder

Jongeren aan het woord: COC Youth Council

In aansluiting op de inspirerende Kinderrechtentop van UNICEF organiseerde ik samen met COC Nederland in het voorjaar van 2015 een aantal vervolgbijeenkomsten. Tenslotte waren er zoveel concrete thema’s, doelen en verbeterpunten op tafel gekomen, dat een enthousiaste groep jongeren hiermee nà de Kinderrechtentop verder aan de slag wilde. Dit resulteerde in de oprichting van de COC Youth Council.  Lees verder