Vastgoedadvies voor scholen: een humanistisch perspectief

In het afgelopen jaar ondersteunde ik het bedrijf van Romy Schneider. Romy geeft huisvestingsadvies aan scholen en kinderopvang. Ik begrijp je verwondering: wat doet een humanisticus in vredesnaam met vastgoedzaken? Soms stelde ik precies die vragen, die maakten dat een gebouwenonderzoek niet alleen veiligheidseisen, maar ook het perspectief van de gebruiker meenam. Bij het presenteren van de resultaten zorgde ik, naast reguliere tekstredactie, dat de rapportage ook voor niet-ingewijden begrijpelijke taal bevatte. We schreven samen blogs en documentatie over verschillende onderwerpen, die uitnodigen tot energiebesparing en verduurzaming. Deze zomer hielden we “hei-dagen” voor bedrijfsontwikkeling en het opfrissen van Romy’s website. Blij met de samenwerking en trots op het resultaat!  

Jonge professionals in de groei: teamcoaching

Eén vraagstuk, twee dagen per week, drie professionals, vier maanden: verfrissende ideeën en uitdagende denkprocessen die organisaties met een vastgelopen probleem naar een oplossing helpen. Kickstart zet projectteams van jonge professionals in op vraagstukken die door de drukte van alledag blijven liggen. En ik was voor vier maanden de teamcoach van Team Fietsverlichting!

Lees verder

Jongeren aan het woord: COC Youth Council

In aansluiting op de inspirerende Kinderrechtentop van UNICEF organiseerde ik samen met COC Nederland in het voorjaar van 2015 een aantal vervolgbijeenkomsten. Tenslotte waren er zoveel concrete thema’s, doelen en verbeterpunten op tafel gekomen, dat een enthousiaste groep jongeren hiermee nà de Kinderrechtentop verder aan de slag wilde. Dit resulteerde in de oprichting van de COC Youth Council.  Lees verder

Strategisch partnerschap: aftrap voor samenwerking

Het ministerie van Buitenlandse Zaken selecteerde COC Nederland als één van de 25 maatschappelijke organisaties waarmee de minister van ontwikkelingssamenwerking voor de duur van vijf jaar een partnerschap aanging. In korte tijd moest er een document worden opgesteld dat denkrichtingen, doelstellingen, interventies en beoogde resultaten beschreef én dat voldeed aan de door het ministerie gestelde vorm- en inhoudseisen. Leuk klusje! Lees verder

Kinderrechtentop: Ronde Tafel lhbti-jongeren

In november 2014 werd uitgebreid stilgestaan bij de 25ste verjaardag van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Daarom hield UNICEF een Kinderrechtentop in de Hooglandse Kerk in Leiden.

Namens COC Nederland organiseerde ik de Ronde Tafel Discussie over LHBTI-kinderrechten en bracht ik een
voorbereidende denktank bijeen, bestaande uit jongeren, partnerorganisaties, professionals en beleidsmakers.

Lees verder